Altajisztika MA

 

Képzési forma, tagozat: Mesterképzés, nappali tagozat

Képzési idő: 4 félév

A képzés célja: Az altajisztika mesterszakos bölcsész diploma eszközt jelent ahhoz, hogy az Eurázsiában élő sokféle török (és mongol) nép nyelvével, történetével, kultúrájával behatóbban foglalkozhassunk. Olyan szakemberek képzése a cél, akik a törökországi török nyelvet felsőfokon, egy másik altáji nép nyelvét (ez aktuálisan a kazak vagy a burját) pedig legalább középfokon elsajátítva, az altáji nyelvcsaládhoz tartozó nyelveken beszélő népek történetéről, kultúrájáról elmélyült ismeretekkel rendelkeznek. Ennek érdekében a szak átfogó nyelvi, nyelvtörténeti, történeti és művelődéstörténeti kurzusokat kínál. Olyan kompetenciák elsajátíttatása a cél, melyek alkalmassá teszik a végzetteket önálló gondolkodásra, akik képesek a hagyományos és az új kutatási irányvonalakba bekapcsolódni. Ugyanakkor, akik nem tudományos érdeklődésűek, gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására is alkalmassá válnak a diploma megszerzésével.

Míg a budapesti egyetemen olyan török filológiai (és oszmanisztikai), valamint mongolisztikai képzés folyik, melynek középpontjában a törökországi török nyelv és a hódoltságkori török–magyar kapcsolatok, valamint a mongol népek kultúrája, néprajza és története áll, addig a szegedi altajisztikai (turkológiai) képzés nemcsak a törökországi török nyelvet, hanem a kazakot és/vagy a burját-mongol nyelvet, illetve az összehasonlító turkológiát/altajisztikát helyezi előtérbe, történeti szempontból pedig a steppetörténetre és a török-magyar kapcsolatokra összpontosít.

A szakképzettség megnevezése: altajisztika (turkológia) mesterszakos bölcsész

Főbb tárgyak:

– Török beszédgyakorlat, török fordítási- és stílusgyakorlat, országismereti nyelvgyakorlat.
– Kazak vagy burját nyelv. Bevezetés egy másik török nyelv ismeretébe.
– Elméleti- és alkalmazott nyelvészet; Összehasonlító altajisztika, török-mongol nyelvviszony, török nyelvtörténet.
– Török nyelvtörténeti szövegolvasás: rovásírásos, ujgurírásos, arabírásos emlékek; A török népek irodalomtörténete.
– Altáji nyelvű népek története, művelődéstörténete, az altáji népek vallásai.

Továbbtanulási lehetőségek:

Az altajisztika mesterszak turkológia szakirányú képzéséből a legtehetségesebbek számára a tudományos pálya nyújthat lehetőséget, melynek természetes első lépcsője a PhD képzés lehet. A képzésen belül számos olyan kurzus van, amely a hazai és a nemzetközi doktori képzéshez megadja az alapokat. Az altajisztika (turkológia) MA program elsősorban a török nyelvtudomány felé irányítja a tehetséges hallgatókat, de nem kizárólag. Az itt végzettek alkalmasak lehetnek arra, hogy egyéb doktori képzésben is részt vegyenek (oszmanisztika, történet- és néprajztudomány, folklorisztika, mongolisztika etc.).

Diákjaink az alábbi nemzetközi lehetőségek közül választhatnak:

TÖMER – nyári egyetem Törökországban, Erasmus Program keretein belül európai (Georg-August-Universität Göttingen, Uppsala Universitet, Johannes Gutenberg-Universität Mainz) vagy törökországi (Hacettepe Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi) egyetemek, Campus Hungary Program keretein belül részképzés Kazahsztánban vagy állami ösztöndíj Mongóliában.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

Az altajisztika mesterszakos bölcsész turkológia szakirányán végzett hallgatók — amennyiben nem a PhD képzés felé orientálódnak — mindenekelőtt a török nyelvű népekkel kapcsolatos szakterületeken tevékenykedhetnek előadóként, tudományos munkatársként, fordítóként, a kapcsolatos szakterületek szakértőiként. A kulturális és oktatási intézményeken túl elképzelhető elhelyezkedésük a gazdasági szférában is (török, kazak vagy mongol) nyelvtudást igénylő életpályák közül választhatnak: üzleti élet, idegenforgalom, vám- és pénzügy, közigazgatás, rendészet, belbiztonság. A Török Köztársaság tervezett európai uniós csatlakozása nem csak olyan szakemberek tevékenységét igényli, akik megfelelő törökországi török nyelvismerettel rendelkeznek, hanem főként olyanokét, akik a nyelvismeret mellett jól ismerik a török, ill. tágabb értelemben az altáji nyelven beszélők kultúráját is. Magyarországon az altajisztika, illetve ezen belül a turkológia nemzeti tudománynak számít, ezért a végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségei szakreferensi munkakörben tudományos ismeretterjesztéssel foglalkozó szervezeteknél (kultúrházak, múzeumok, sajtószerkesztőségek, könyvkiadók) is várható.

Ismereteink szerint az elmúlt évtizedben végzett hallgatóink szaktudásuknak megfelelő területeken helyezkedtek el.

Elérhetőség:

cím: 6722 Szeged, Egyetem u. 2
telefon/fax: (62)544-319
tanszéki előadó: Kiss Zoltánné
e-mail: kissne@hung.u-szeged.hu