MA Záróvizsga kérdések

 1. A mongol nyelvtörténet korszakai. Az ómongol korszak jellemzői.
 2. A közép-mongol korszak emlékei. A klasszikus mongol nyelv kialakulása, korszakai, jellemzői.
 3. A modern mongol nyelveket beszélő népek által használt írásrendszerek.
 4. A modern mongol nyelvek felosztása.
 5. A modern török nyelvek felosztása
 6. Hosszú magánhangzók a modern mongol nyelvekben.
 7. A török és mongol történeti szövegek olvasati problémái
 8. A jövevényszavak szerepe a nyelvtörténeti rekonstrukcióban (török, mongol, tunguz, magyar példákon bemutatva)
 9. A török-mongol nyelvviszony. Az érintkezések kronológiai rétegei, ezek jellemzői
 10. A magyar nyelv török jövevényszavai (történeti háttér, kronológiai rétegek, hangtani kritériumok, művelődéstörténeti tanulságok)
 11. Az őstörök magánhangzórendszer vitatott kérdései (palatális és veláris i ; az e féle hangok kérdése; a labiálisok; a hosszúságok és a tővéghangzók problémája etc.)
 12. A török magánhangzó hosszúság: hol, mely nyelvekben őrződött meg, milyen nyomai vannak. A másodlagos magánhangzó hosszúság okai, példák
 13. Az ótörök szókezdő y– lehetséges előzményei, ennek bizonyítása a török-mongol összehasonlító módszer segítségével
 14. Az ótörök szókezdő y– hang képviselete a mai török nyelvekben
 15. Rotacizmus, lambdacizmus: köztörök, csuvas, mongol, magyar megfelelések, példák; a vitával kapcsolatos nézetek; a probléma jelentősége a nyelvtörténet számára
 16. Az ú.n. altáji szókezdő p– kérdése: mongol és török megfelelések
 17. A kódmásolás elméleti megközelítése (mi okozhatja két nyelv között a hasonlóságot; a nyelvi részrendszerek kölcsönözhetősége; teljes-, részleges-, vegyes másolatok etc. példákkal)
 18. A hódoltságkor periodizációja és a hódoltsági társadalom változásai a 16-17. században.
 19. A Türk Kaganátusok története.
 20. Török népek vallásai, hitvilága.
 21. Iszlám a török népek körében.
 22. A Török Köztársaság története az első katonai puccsig (1960).
 23. Politikai irányzatok és társadalmi problémák napjaink Törökországában.
 24. A török irodalomtörténet korszakai és legfontosabb emlékei (a középtörök korszaktól máig).
 25. A kortárs török regény fejlődése.

Az államvizsga része még:

 • török (rovás / ujgur / csagatáj) vagy klasszikus mongol történeti szöveg nyelvi elemzése;
 • egy rövidebb törökországi török és egy kazak vagy burját szöveg értelmezése