Altajisztika Tankönyvtár

No. 1 A kán és a vezír. Kazak népmesék. Válogatta és fordította Biacsi Mónika
és Mukuseva Rausangül. (2011) *

No. 2 Khabtagaeva, Bayarma & Kempf, Béla Burját nyelvkönyv(2011) *

No. 3 Biacsi, Mónika & Danka, Balázs & Eszter Ótott-Kovács  Huasztuanift. Az ótörök manicheus gyónás. (2014) *

No. 4 Biacsi, Mónika & Ivanics, Mária (szerk.) A török népek vallásai. Filológiai tanulmányok a vallásos szövegek köréből. (2014) *

No. 5 Mukusheva, Raushangul & Károly, László Kazah-magyar társalgási könyv(2015) *

No. 6 Kovács Szilvia – Zimonyi István, Hatházi Gábor – Pálóczi Horváth András. Lyublyanovics Kyra, Marcsik Antónia, A török nyelvű népek a középkori Magyar Királyságban. (2016)