Altajisztika MA – hálóterv

Letöltés

  1. Félév
Kód Tárgy neve Óra/

Hét

Óra típusa Kredit
ALT19-M011 Török nyelv 2 Szeminárium 3
ALT19-M012 Török nyelvgyakorlatok 2 Szeminárium 3
ALT19-M013 Mongol nyelv 2 Szeminárium 3
ALT19-M014 Nyelvészet 2 Előadás 3
ALT19-M021 Második altáji nyelv 1 2 Szeminárium 4
ALT19-M051 Rovásírásos emlékek 2 Szeminárium 5
ALT19-M061 Összehasonlító török nyelvtörténet: fonetika 2 Előadás 4
ALT19-M081 Szakszeminárium 1 2 Szeminárium 4
  1. Félév
Kód Tárgy neve Óra/

Hét

Óra típusa Kredit
ALT19-M015 Török fordítási és stílusgyakorlatok 2 Szeminárium 4
ALT19-M016 Török országismereti nyelvgyakorlatok 2 Szeminárium 4
ALT19-M022 Második altáji nyelv 2 2 Szeminárium 4
ALT19-M052 Ujgurírásos emlékek 2 Szeminárium 5
ALT19-M062 Összehasonlító török nyelvtörténet: Alaktan 2 Előadás 4
ALT19-M063 Korai magyar-török kapcsolatok 2 Előadás 4
ALT19-M082 Szakszeminárium 2 2 Szeminárium 4
  1. Félév
Kód Tárgy neve Óra/

Hét

Óra típusa Kredit
ALT19-M031 Összehasonlító altajisztika: Török – mongol nyelvviszony 2 Előadás 4
ALT19-M041 Altaji népek története 1 2 Előadás 4
ALT19-M053 Csagatáj emlékek 2 Szeminárium 5
ALT19-M071 Török irodalmak története 1 (Régi török irodalom) 2 Előadás 3
ALT19-MSZD201 Szakdolgozati szeminárium 1 2 Szeminárium 10
  1. Félév
Kód Tárgy neve Óra/

Hét

Óra típusa Kredit
ALT19-M032 Összehasonlító altajisztika 2 2 Előadás 4
ALT19-M042 Altaji népek története 2 2 Előadás 4
ALT19-M054 Oszmánli emlékek 2 Szeminárium 5
ALT19-M072 Török irodalmak története 2 2 Előadás 3
ALT19-MSZD202 Altaji népek története 2 2 Szeminárium 4

Szabadon választható kurzusok

Kód Tárgy neve Óra/

Hét

Óra típusa Kredit
ALT19-MSZV11 Altáji nyelvű források 2 Szeminárium 3
ALT19- MSZV12 Bevezetés egy altáji nyelv ismeretébe 2 Előadás 3
ALT19- MSZV13 Török fordítási gyakorlatok 2 Szeminárium 3
ALT19- MSZV14 Altáji népek kultúrtörténete 2 Előadás 3
ALT19- MSZV15 Második altáji nyelv fordítási- és beszédgyakorlat 2 Szeminárium 3
ALT19- MSZV16 Bevezetés egy keleti nyelv ismeretébe 2 Előadás 3
ALT19- MSZV17 Szabadon választható kurzus 2 3
Szabadon választható kurzus a kar kínálatából 2 2
Szabadon választható kurzus az egyetem kínálatából 2 2

Letöltés